Zápis do mateřské školy

08. 02. 2024

Zápis do mateřské školy

Dle zákona č. 561 ze dne 24.9.2004 §34 vyhlašuje ředitelka Mateřské školy Šamotka zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 v úterý 7.května 2024 od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00 hod.

 

Zákonní zástupci dítěte :

Vyplní formulář Žádost o přijetí do MŠ, zároveň si můžete také vyzvednout nebo vytisknout Evidenční list dítěle a nechat jej potvrdit lékařem. Tyto  formuláře je možno vytisknou na https://mssamotka.cz/ nebo vyzvednout v mateřské škole. Vyplněné dokumenty včetně rodného listu dítěte vezměte s sebou k zápisu do školky v úterý 7.května 2024

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání je pro děti, které dovrší do 31.8. 2024. pěti let.

Toto ukládá novela školského zákona č.561-2004Sb., č.178-2016 Sb.

 

1) děti 5leté a děti s odloženou školní docházkou ze spádové oblasti, které mají trvalý pobyt v Rakovníku a budou tak plnit povinnou školní docházku dle zákona

 

2) děti 4leté ze spádové oblasti, které mají trvalý pobyt v Rakovníku a splňují povinná očkování

 

3) děti 3leté ze spádové oblasti, které mají trvalý pobyt v Rakovníku a splňují povinná očkování

 

4) děti podle věku od nejstaršího zpravidla do tří let ze spádové oblasti, které splňují povinná očkování

 

6) děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstaršího po nejmladší, které splňují povinná očkování

 

5) sourozenci dětí, které do mateřské školy docházejí nebo docházely a splňují povinná očkování a to do výše povoleného počtu dětí v mateřské škole

 

Postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

1. Po obdržení přihlášky dítěte v mateřské škole bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo. Pod tímto číslem bude Vaše dítě evidováno.

2. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb.,správního řádu vyhotoveno rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte. Ředitelka mateřské školy bude při svém rozhodování postupovat podle výše uvedených kritérií.

3. Seznam přijatý i nepřijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly do 23.5.2024 na vstupních dveří mateřské školy a na webových stránkách školy. Přijatým i nepřijatým dětem bude rozhodnutí písemně zasláno na adresu uvedenou na přihlášce.

 

Iveta Weisová, ředitelka mateřské školy

kontakt na tel. 313511008, 725893602