Poloha školy v těsné blízkostí lesů, rybníků a luk je ideální pro uskutečňování sportovních činností a turistiky. Sama škola má rozsáhlou zahradu a vlastní krytý bazén přímo v areálu i dostatečné vybavení pro zimní činnosti. To vše ji přímo předurčuje pro cílené tělovýchovné aktivity jako součásti celé předškolní výchovy. V rámci těchto se pak škola zaměřuje na komplexní rozvoj pohybového aparátu, celkovou obratnost a pohyblivost dětí , otužování a plaveckou výchovu. Realizací těchto tělovýchovných činností se zlepšuje nejen fyzická kondice dítěte a jeho zdraví, ale přispívá i k jeho rozvoji v oblasti mravní výchovy. Beze sporu napomáhá utvářet zdravé sebevědomí i úctu ke kamarádovi, čestnost a vytrvalost, odvahu i rozhodnost. Pohybové činnosti umožňují dětem prožít vše nové pro ně přirozeným a radostným způsobem. Jsou prostředkem a doplňkem prožitkového učení pro získání nových kompetencí dle RPPPV. Zařazením pohybových aktivit vytváří u dětí návyk na pravidelný radostný pohyb, návyk na zdravý životní styl, který spolu s pitným režimem, osobní hygienou a správným stravovacími návyky podporuje rozvoj tělesného zdraví dětí, pozitivního vztahu k němu a životnímu prostředí. Pohyb navozuje u dětí stav tělesné i duševní rovnováhy, celkovou fyzickou i psychickou pohodu organizmu.Trvalým pobytem v příjemném prostředí přírody se postupně utváří odpovídající vztah k životnímu prostředí a rozšiřuje si své vědomosti a poznatky o přírodě.

Individuální práce učitele s dětmi je orientována na plynulé začlenění dítěte do kolektivu. Samozřejmostí je maximální snaha vytvořit dětem v předškolním zařízení příjemnou atmosféru navozující oprávněný pocit bezpečí a jistoty. To má pro další výchovu dítěte, při níž si má osvojit základní návyky a dovednosti, přizpůsobit se nenásilně denímu režimu a řádu a postupně zvyšovat svoji soustředěnost na jednotlivé úkoly, zcela zásadní význam. To platí zvláště pak u dětí z neúplných rodin kde bývají problémy spojené s přechodem k pravidelnému dennímu režimu a nalezení vlastního místa v kolektivu zpravidla ještě umocněné. Velmi důležitým úkolem je pak trvalé zlepšování velmi často ne příliš dobré výslovnosti dětí a způsobu jejich vyjadřování i vzájemné komunikace a to v úzké spolupráci s rodinou popř. i logopedickou asistentkou.

„Vše, co děláme, děláme pro děti,


pro jejich spokojenost, zdraví,


štěstí a radost“