Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259              
               
               
            Příloha č. 2  
               
               
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023 (v tis. Kč)              
               
        Schválený Upravený Návrh  
        rozpočet rozpočet rozpočtu  
        2022 2022 2023  
               
Výnosy celkem       1087 1264 1473  
               
Příspěvek zřizovatele - provozní       543 720 924  
Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) ZOO       10 10 7  
Provozní dotace z jiných zdrojů       0 0 0  
Zúčtování 403 do výnosů       0 0 0  
Zapojení fondů do výnosů       0 0 0  
Ostatní výnosy       534 534 542  
               
Náklady celkem       1087 1264 1473  
               
Osobní náklady (účetn 524,527)       0 0 0  
Odpisy DM       0 0 0  
Energie       292 469 623  
Ostatní náklady       795 795 850  
               
Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259              
               
          Příloha č. 1    
               
               
Střednědobý výhle rozpočtu ( tis. Kč)              
               
               
               
        Návrh Návrh    
        rozpočtu rozpočtu    
        2024 2025    
               
Výnosy celkem       1466 1466    
               
Příspěvek zřizovatele - provozní       924 924    
Příspěvek zřizovatele - účelový       7 7    
Provozní dotace z jiných zdrojů       0 0    
Zúčtování 403 do výnosů       0 0    
Zapojení fondů do výnosů       0 0    
Ostatní výnosy       535 535    
               
Náklady celkem       1466 1466    
               
Osobní náklady (účetn 524,527)       0 0    
Odpisy DM       0 0    
Energie       594 594    
Ostatní náklady       872 872    
               
  Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259            
               
               
              Příloha č. 1
               
               
  Střednědobý výhled rozpočtu (tis. Kč)            
               
          Návrh Návrh  
          rozpočtu rozpočtu  
          2025 2026  
               
  Výnosy celkem       1466 1466  
               
  Příspěvek zřizovatele - provozní       924 924  
  Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) ZOO       7 7  
  Provozní dotace z jiných zdrojů       0 0  
  Zúčtování 403 do výnosů       0 0  
  Zapojení fondů do výnosů       0 0  
  Ostatní výnosy       535 535  
               
  Náklady celkem       1466 1466  
               
  Osobní náklady (účetn 524,527)       0 0  
  Odpisy DM       0 0  
  Energie       594 594  
  Ostatní náklady       872 872