Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259            
             
             
            Příloha č. 2
             
             
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023 (v tis. Kč)            
             
        Schválený Upravený Návrh
        rozpočet rozpočet rozpočtu
        2022 2022 2023
             
Výnosy celkem       1087 1264 1473
             
Příspěvek zřizovatele - provozní       543 720 924
Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) ZOO       10 10 7
Provozní dotace z jiných zdrojů       0 0 0
Zúčtování 403 do výnosů       0 0 0
Zapojení fondů do výnosů       0 0 0
Ostatní výnosy       534 534 542
             
Náklady celkem       1087 1264 1473
             
Osobní náklady (účetn 524,527)       0 0 0
Odpisy DM       0 0 0
Energie       292 469 623
Ostatní náklady       795 795 850
             
Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259            
             
          Příloha č. 1  
             
             
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ( tis. Kč)            
             
             
             
        Návrh Návrh  
        rozpočtu rozpočtu  
        2024 2025  
             
Výnosy celkem       1466 1466  
             
Příspěvek zřizovatele - provozní       924 924  
Příspěvek zřizovatele - účelový       0 0  
Provozní dotace z jiných zdrojů       0 0  
Zúčtování 403 do výnosů       0 0  
Zapojení fondů do výnosů       0 0  
Ostatní výnosy       542 542  
             
Náklady celkem       1466 1466  
             
Osobní náklady (účetn 524,527)       0 0  
Odpisy DM       0 0  
Energie       623 623  
Ostatní náklady       843 843