Mateřská škola Šamotka byla dána do provozu v 1.října 1956. tato budova byla postavena v roce 1938, v roce 1956 byla dána pro školské účely, v roce 1976 již její kapacita nedostačovala, byla vybudována přístavba s vlastním krytým bazénem, který slouží do dnes. Mateřská škola má svoji vlastní jídelnu a rozsáhlou lesní zahradu. Dvoutřídní mateřská škola je pro děti s heterogenním uspořádání ve věku z pravidla od tří do šesti let.

Mateřskou školou prošla řada dětí i dětí zdravotně postižených a dětí s odloženou školní docházkou. Hlavním cílem a úkolem naší školy je především vzdělávat a rozvíjet zdravé a samostatné děti formou pro ně nejpřirozenější a to je hra.

Pracujeme podle nového „Rámcového vzdělávacího programu“ a veškeré naše snažení i přístup všech zaměstnanců mateřské školy je zaměřeno na spokojenost našich dětí a rodičů.

Rozvíjíme spolupráci s rodiči a to tradiční formou: schůzky, individuální rozhovory, otevřený přístup do školy v kteroukoliv dobu, besídky, společné akce (výlety, divadelní představení)
Úzce spolupracujeme se základní školami v Rakovníku a v Lužné, OPPP , dětskými lékaři Speciální mateřskou školou, Mateřskou školou v Parku a s dětskou logopedkou.

Děti jsou do naší školy přijímány během celého školního roku a to na základě „ZÁPISU DĚTÍ „ do mateřské školy, který se koná vždy do konce měsíce března a je prezentován rodičovské veřejnosti formou plakátů a zveřejněn v rakovnickém tisku. Kapacita naší mateřské školy je 50 dětí, většinou je všem žádostem o umístění dětí vyhověno a rodiče jsou písemnou formou informováni o přijetí dítěte