Zápis do mateřské školy

Dle zákona č. 561 ze dne 24.9.2004 §34 vyhlašuje ředitelka Mateřské školy Šamotka zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 v úterý 7.května 2024 od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00 hod.

 

Zákonní zástupci dítěte :

Vyplní formulář Žádost o přijetí do MŠ, zároveň si můžete také vyzvednout nebo vytisknout Evidenční list dítěle a nechat jej potvrdit lékařem. Tyto  formuláře je možno vytisknou na https://mssamotka.cz/ nebo vyzvednout v mateřské škole. Vyplněné dokumenty včetně rodného listu dítěte vezměte s sebou k zápisu do školky v úterý 7.května 2024

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání je pro děti, které dovrší do 31.8. 2024. pěti let.

Toto ukládá novela školského zákona č.561-2004Sb., č.178-2016 Sb.

 

1) děti 5leté a děti s odloženou školní docházkou ze spádové oblasti, které mají trvalý pobyt v Rakovníku a budou tak plnit povinnou školní docházku dle zákona

 

2) děti 4leté ze spádové oblasti, které mají trvalý pobyt v Rakovníku a splňují povinná očkování

 

3) děti 3leté ze spádové oblasti, které mají trvalý pobyt v Rakovníku a splňují povinná očkování

 

4) děti podle věku od nejstaršího zpravidla do tří let ze spádové oblasti, které splňují povinná očkování

 

6) děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstaršího po nejmladší, které splňují povinná očkování

 

5) sourozenci dětí, které do mateřské školy docházejí nebo docházely a splňují povinná očkování a to do výše povoleného počtu dětí v mateřské škole

 

Postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

1. Po obdržení přihlášky dítěte v mateřské škole bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo. Pod tímto číslem bude Vaše dítě evidováno.

2. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb.,správního řádu vyhotoveno rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte. Ředitelka mateřské školy bude při svém rozhodování postupovat podle výše uvedených kritérií.

3. Seznam přijatý i nepřijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly do 23.5.2024 na vstupních dveří mateřské školy a na webových stránkách školy. Přijatým i nepřijatým dětem bude rozhodnutí písemně zasláno na adresu uvedenou na přihlášce.

 

Iveta Weisová, ředitelka mateřské školy

kontakt na tel. 313511008, 725893602