06.30 – 08.30 hry a činnosti podle volby dětí
08.30 – 09.00 příprava na ranní cvičení, cvičení, hygiena
09.00 – 09.15 svačina
09.15 – 09.45 řízená výchovná činnost
09.45 – 11.45 příprava a pobyt venku
11.45 – 12.30 hygiena oběd, příprava na odpočinek
12.30 – 14.30 relaxace, spánek
14.30 – 15.00 vstávaní, hygiena, pohybová hra
15.00 – 15.45 svačina, hry dětí
15.45 - 16.00 hygiena, šatna, příchod rodičů, odchod na autobus
16.15 – 16.30 doprava autobusem do Rakovníka, předání dětí rodičům


Pátek - celodopolední turistické vycházky
Za příznivého počasí odchod na celodopolední turistickou vycházku v 8.30 hod. Návrat v 11.30 hodin. Svačina s sebou. V případě zhoršených povětrnostních podmínek ( vítr, mlha, děštivo, mráz ) odchod v 9.00 hod. Svačina v mateřské škole před odchodem na vycházku.


Předplavecká výchova – organizace ve středu jedenkrát za týden v topném období.
Uspořádání dne v mateřské škole přizpůsobeno zabezpečení předplavecké výchovy s pí učitelkou Blankou Ortcikrovou

Anglický jazyk – organizace ve 2. třídě v úterý a ve čtvrtek – 1. a 2. skupina s pí učitelkou Milenou Vávrovou

Logopedická péče – průběžně