06.30 – 08.00 scházení dětí, hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce
08.00 – 09.00 spontánní činnosti, pohybové aktivity, hygiena
09.00 – 09.15 svačina
09.15 – 09.45 řízená výchovná činnost
09.45 – 11.45 příprava a pobyt venku
11.45 – 12.30 hygiena oběd, příprava na odpočinek
12.30 – 14.30 relaxace, odpolední odpočinek
14.30 – 15.15 hygiena, odpolední svačina
15.00 – 15.45 svačina, hry dětí
15.15 - 16.30 hry a zájmové činnosti, spontánní a skupinové hry dětí, indiviuální činnosti, předání dětí rodičům
   


Pátek - celodopolední turistické vycházky
Za příznivého počasí odchod na celodopolední turistickou vycházku v 8.30 hod. Návrat v 11.45 hodin. Svačina s sebou. V případě zhoršených povětrnostních podmínek ( vítr, mlha, děštivo, mráz ) odchod v 9.00 hod. Svačina v mateřské škole před odchodem na vycházku.


Předplavecká výchova – v rakovnickém aquaparku 10 lekcí pro předškolní děti.

 

Keramické tvoření - od října do březan pro předškolní děti.Logopedická péče – průběžně.