Úplata za školní stravování v Mateřské škole v Šamotce,

v zařízení školního stravování dle vyhlášky č.107/2005

s platností od 1.9. 2024

 

Finanční normativ pro stravování

 

Věková skupina strávníků Finanční limity

hlavní a doplňková jídla Kč/den/strávník

 

    1.  

Strávníci 3-6 let

přesnídávka 10,-Kč

nápoje 4,-Kč 14,-Kč

----------------------------------------------------------------------

 

oběd 20,-Kč

svačina 8,-Kč

---------------------------------------------------------

Celkem 42-Kč

 

    1.  

Strávníci 7 let

přesnídávka 11,-Kč

nápoje 4,-Kč 15,-Kč

------------------------------------------------------------------------

oběd 22,-Kč

svačina 8,-Kč

------------------------------------------------------------

Celkem 45,-Kč

 

 

Odhlásit dítě ze stravování je možné nejpozději odpoledne, den předem. V případě náhlého onemocnění si lze vyzvednout oběd v MŠ, a to v době podávání oběda.

 

Školné jednotné 600,-Kč za kalendářní měsíc. Předškoláci školné neplatí.

 

a) úplata / stravné / za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne následujícího měsíce,

b) úplata / školné / za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne stávajícího měsíce, /§ 6 odst.7 vyhlášky č. 14/2005 Sb./.

c) úplata se hradí bezhotovostním převodem na účet školy č. 540253359/0800.

Kontakty: tel.313511008, 725893458, 725893602