Adresa:

Šamotka 259

Rakovník

269 01

Ředitelka: Iveta Weisová

Telefon: +420 313 511 008

Email: mssamotka@email.cz