Úplata za školní stravování v Mateřské škole v Šamotce, v zařízení školního stravování dle vyhlášky č.107/2005 s platností od 1.9. 2021

 

Finanční normativ pro stravování

Věková skupina strávníků Finanční limity

hlavní a doplňková jídla Kč/den/strávník

Strávníci 3-6 let

přesnídávka 13,-Kč

oběd 19,-Kč

svačina 8,-Kč

Celkem 40,-Kč

Strávníci 7 let

přesnídávka 14,-Kč

oběd 21,-Kč

svačina 8,-Kč

Celkem 43,-Kč


Odhlásit dítě ze stravování je možné nejpozději odpoledne, den předem. V případě náhlého onemocnění si lze vyzvednout oběd v MŠ, a to v době podávání oběda.

Školné jednotné 420,-Kč za kalendářní měsíc. Předškoláci školné neplatí.a) úplata / stravné / za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne následujícího měsíce,

b) úplata / školné / za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne stávajícího měsíce, /§ 6 odst.7 vyhlášky č. 14/2005 Sb./.

c) úplata se hradí bezhotovostním převodem na účet školy č. 540253359/0800.

Kontakty:

tel.313 511 008, 725 893 458, 725 893 602