I N FO R M Á Č E K

I N FO R M Á Č E K

 

Na co se budeme těšit v říjnu ?

 na keramickou dílničku pro předškolní děti vždy ve čtvrtek od 6. října od 12.30 do 13.15hod

 

  •  

na výlet ke studánce - zamykání studánky u Bartoňe, odneseme studánkovým vílám korálky ze šípků v pátek 7.října

 

  •  

na podzimní tvoření s rodiči - „Dýňování“ v úterý 18.října od 15 hod

 

  •  

na 10 lekcí plavání v aquaparku v Rakovníku pro přihlášené děti od středy 19.října

 

 

  •  

na Halloweenskou bojovku – plnění úkolů po vyznačené cestě v úterý 25.října

 

  •  

na pouštění draků v rámci vycházek

 

  •  

na pravidelné páteční turistické vycházky do přírody a blízkého okolí s motivací

 

  •  

další změny a případné akce budou v průběhu měsíce upřesněn