Výsledky zápisu dětí

23. 05. 2024

Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259

https://mssamotka.cz/ tel.313511008

 

Č.j. MŠŠZ_140/2024Datum: 23.5.2024

 

Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

v MŠ od školního roku 2024/2025

 

Ředitelka školy, jejíž činnost vykovává Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259, rozhodla podle ustanovení § 34 odst, 3 a 4, §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,středním a vyšším vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

Pořadové číslo

Registrační číslo

Výsledek zápisu

1.

010/2024

Přijat/a

2.

022/2024

Přijat/a

3.

004/2024

Přijat/a

4.

016/2024

Přijat/a

5.

018/2024

Přijat/a

6.

011/2024

Přijat/a

7

002/2024

Přijat/a

8.

003/2023

Přijat/a

9.

019/2024

Přijat/a

10.

023/2024

Přijat/a

11.

017/2023

Přijat/a

12.

025/2024

Přijat/a

13.

009/2024

Přijat/a

14.

021/2024

Přijat/a

15.

008/2024

Přijat/a

16.

024/2024

Přijat/a

17.

020/2024

Přijat/a

18.

005/2024

Nepřijat/a

19.

006/2024

Nepřijat/a

20.

015/2024

Nepřijat/a

21.

001/2024

Nepřijat/a

22.

007/2024

Nepřijat/a

23.

014/2024

Nepřijat/a

24.

013/2024

Nepřijat/a

25.

012/2024

Nepřijat/a

 

K zápisu do mateřské školy jsme přijali 25 žádostí dětí k docházce ve školním roce 2024/2025.

 

Mateřská škola má aktuálně 17 volných míst, která byla obsazena.

 

Zveřejněno v MŠ a na https://mssamotka.cz/ dne 23.5.2024

Iveta Weisová

ředitelka mateřské školy