Střednědobý výhled rozpočtu na 2023 a 2024 (tis. Kč)

  Rok 2023 Rok 2024
Výnosy celkem 1077 1077
Příspěvek zřizovatele 543 543
Provoz. Dot. z jiných zdrojů - ZOO 0 0
Zúčtování 403 do výnosů 0 0

Zapojení fondů do výnosů

Rezervní fond + Fond odměn

0 0
Ostatní výnosy - stravné, školné534 534 534
Náklady celkem 1077 1077
Osobní náklady (účet 524,527) 0 0
Odpisy DM 0 0
Ostatní náklady vč. ZOO 1077 1077
Plánované investice celkem    
Plánované investice 0 0